English Edition
Dhivehi Edition
2 މަސް ކުރިން
"އެމްފިބިއާ" ސަފާރީ - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއް އަޑިއަށްދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ބޭނުން ނުކުރާ “އެމްފިބިއާ” ނަމަކަށް ކިޔާ ސަފާރީއަށް ވާރޭވެހި، ދިޔަ ބޮޑުވެ އަޑިއަށްދާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިގެން އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންގެ ޑައިވަރުންގެ ޓީމުން ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ސިފައިންނަށް ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު 12:27 ހާއިރު އެވެ.

އެ ހާދިސާއާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.