English Edition
Dhivehi Edition

 

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލްހޮސްޕިޓަލުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަކުލުހުޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށްފިއެވެ. މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ޢުމުރުން 68 އަހަރާއި 71 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ދެމީހެއްގެ ހުޅު ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު އޭއީއެޗް އިން ވިދާޅުވީ އެދެމީހުންގެ ވެސް ފައި މިހާރު ހަރަކާތް ކުރާކަމަށާއި މިއީ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމުގައެވެ.

Advt

Advertisement

މި އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރި އޯތޯޕީޑިކް ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ޑރ.ގަސްޓާވޯ،ޑރ ހާޒިމް،ޑރ މުންޝިދުގެ އިތުރުން ނާސް ޝެހެންޒާ،އާސިއަތު،އާލިއާ،ފަރާޝަތު،ބިވިން ސަމްޙާ،އަދި އެނިސްތެޓިސްޓް ޑރ ޕަޓޭލްއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނާއެކު އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކަކުލުހުޅު ބަދަލުކުރަން އެދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މީގެ 15 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ދިޔަ ކަމުގައިވިޔަސް މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިފަދަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރީވެސް އައްޑޫގައި ހުރި ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަކީ ޕްރައިވެޓް ހަ ކޮޓަރި ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ.އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު މިދިޔަ ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ދޭންފެށި މިހޮސްޕިޓަލުގައި ޖުމްލަ 5 ތިއޭޓަރ ޤާއިމް ކުރެވި މިހާތަނަށް ވެސް ކާމިޔާބު ގިނަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކޮށްފައި ވެއެވެ.