COVID-19: Fuvahmulakun ithuru meehaku fassi vejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 59,680,002confirmed
  • 41,289,505recovered
  • 16,985,436active
  • 1,405,061deaths

Maldives

  • 12,758confirmed
  • 11,615recovered
  • 1,097active
  • 46deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 މަސް ކުރިން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު މީހަކު ފައްސިވެއްޖެކަމަށް ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވަނީ 37 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެކެވެ. މިއީ ފުވައްމުލަކުން މި ބައްޔަށް ފައްސިވި 4 ވަނަ މީހާއެވެ.

Advt

Advertisement

މި މީހާ ފައްސިވެފައިވާ ކަން އެނގިފައިވަނީ 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ފުރިހަމަކޮށް ޓެސްޓުކުރުމަށް މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ މިއަދު ލިބުމުންނެވެ.

މިމީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށާއި ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް އެމީހާގެ ކިބައިން ފެންނަން ނެތް ކަމަށްވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން އިތުރަށް ހާމަކުރި ގޮތުގައި އެމީހާގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގް މިވަގުތު ހަދާ ނިމިފައިވާއިރު އެއްވެސް ޑިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްއެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޖުމްލަ 4 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާ އިރު އެކަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. މިވަގުތު މި ބަލި ޖެހިފައިވާ 3 މީހަކު އެ ރަށުގައި ތިބިއިރު އެއީ 2 ދިވެހިންނާއި 1 ބިދޭސީއެކެވެ.