Addu in ithuru dhe meehun covid ah positive vejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 32,101,060confirmed
  • 23,682,042recovered
  • 7,436,998active
  • 982,020deaths

Maldives

  • 9,885confirmed
  • 8,530recovered
  • 1,315active
  • 34deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 ހަފްތާ ކުރިން

އައްޑޫ ސިޓީ އިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީން ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުންނަކީ 38 އަހަރުގެ މީހަކާއި 42 އަހަރުގެ މީހެއްކަމަށެވެ.

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރ ޝަރަފް ސާދާތު ވިދާޅުވީ އައްޑޫ އިން ޕޮޒިޓިވްވި އެކަކީ ހުޅުދޫގައި ހޯމްކަރަންޓީންގައި ހުރި ބަންގްލަދޭޝް މީހެއްކަމަށާއި ދެން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހެއްކަމަށެވެ. އަދި އެދެމީހުންގެ ކިބައިންވެސް ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިފައިނުވާކަމަށާއި ދެމީހުންގެ ހާލުވެސް ރަގަޅުކަމަށް ޝަރަފު ސާދާތު ވިދާޅުވިއެވެ. އިތުރަށް ސާދާތު ވިދާޅުވީ މި ދެމީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ.

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުންނާއެކު އައްޑޫ ސިޓީން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 14 އަށް އަރާފައިވާއިރު މި ދެމީހުން ފިޔަވައި އެންމެންވަނީ ބަލިން ރަގަޅުވެފައެވެ. މިހާތަނަށް އައްޑޫ އިން ކޮމިއުނިޓީ ތެރެއިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވެއެވެ.