Maha nukume ulhunu dhivessaku niyaa vejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

2 މަސް ކުރިން

ކ. ގުރައިދޫ ކައިރިއަށް މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގައި ހުރި 50 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާވެފައިވަނީ “ރާސްތާ” ނަމަކަށް ކިޔާ މަސްދޯނީގެ ފަޅުވެރިއެކެވެ. ކ. ގުރައިދޫއާ ތިން ނޯޓިކަލް މޭލު ދެކުނުން މަސްވެރިކަމުގައި އުޅެނިކޮށް އެމީހާގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވަނީ ކާން އިންދާ ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން ކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

Advt

Advertisement

އޭނާއަށް ދިމާވި ކުއްލި ސިއްހީ މައްސަލައެއްގެ ރިޕޯޓް ލިބިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކޯސްޓް ގާޑުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާއިރު،އެ މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް ގުރައިދޫއަށްގެން ދިޔައިރުވެސް ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

ފުލުހުން މިހާރު ގެންދަނީ އެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެ މީހާ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.