Hithadhoon ithuru meehaku covid 19 ah positive vejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

2 މަސް ކުރިން

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ހިތަދޫން މިފަހަރު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އެ މީހާއަކީވެސް ގޭގައި ކަރަންޓީންވެގެން ހުރި މީހެއް ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advt

Advertisement

މި އަދު ޕޮޒިޓިވް ވި މީހާއަކީ ވެސް މާލެ އިން ހިތަދޫ އައި މީހެއް ކަމަށާއި، އެ މީހާއަކީ ކަރަންޓީން މުއްދަތު ނިންމުމަށްފަހު ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރި މީހެއް ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ބުނެއެވެ.

އޭނާގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާ އިރު މިއީ މިހާތަނަށް ކޮވިޑް 19 ގައި އައްޑޫން ޕޮޒިޓިވް ވި 5 ވަނަ މީހާއެވެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އެއް ފެނިފައިވަނީ އީކުއޭޓަރވިލެޖްގެ ކަރަންޓީނު ފެސިލީންނެވެ. އޭގެ ފަހުން މާލެއިން ފޭދޫއަށް އައި ފުލުހަކާއި އަދި މާލެއިން އައިސް ކަރަންޓީނު ވެގެން ހުރި ބިދޭސީއެއްގެ އިތުރުން ހިތަދޫގައި ހޯމްކަރަންޓީނުގައި ހުރި އަންހެނަކު ވެސް ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.