Airport alifaanuge haadhisaagai fihunu meehaa niyaa vejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ވީއައިއޭގެ ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓްކުރާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ތާނގީތައް ކައިރީގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި ފިހުނީ އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފެކެވެ. އޭނާ މަރުވިކަން އެމްއޭސީއެލް އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާއިރު އޭނާ މަރުވީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށެވެ.

Advt

Advertisement

އެދުވަހު އިރުއޮއްސި 18:15 ހާއިރު، ހިނގި މި ހާދިސާ ހިނގިގޮތް ބެލުމަށް އެތެރޭގެ ތަހުގީގެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއޭސީއެލް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.