HSC aai Hulhumeedhoo Police gulhigen ekuverikamuge Futsal Match eh baavaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 59,680,002confirmed
  • 41,289,505recovered
  • 16,985,436active
  • 1,405,061deaths

Maldives

  • 12,758confirmed
  • 11,615recovered
  • 1,097active
  • 46deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޗް.އެސް.ސީ (ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއަރ) އާއި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް އަދި ހުޅުދޫ ޒުވާނުން ގުޅިގެން އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ހުޅުދޫ ސޯޝަލް ސެންޓަރގެ ސްޕޯރޓްސް ސުޕަވައިޒަރ މައިމޫނާ ޝަފީގެވެ.

Advt

Advertisement

އިއްޔެ ހަވީރު ހުޅުދޫ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ހުޅުދޫ ވެޓެރެންސް އާއި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ބައްދަލު ކުރި މި މެޗުން ކާމިޔާބުކުރީ ވެޓެރެންސް އިންނެވެ. މި މެޗުގައި ޕޮލިސްޓީމުން 3 ގޯލް ކާމިޔާބް ކޮށްފައިވާއިރު ހުޅުދޫ ވެޓެރަންސް އިންވަނީ 5ގޯލް ކާމިޔާބްކޮށްފައެވެ.

ފޯރިގަދަ މިމެޗް ގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ވެޓަރެންސްގެ އަލީ ރަމީޒް އެވެ.

އިޖްތިމާއި ގުޅުން އާލާކޮށް ކުޅިވަރުގެ ރޫހު ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން އަޟްހާ ޣީދު ދުވަހު ހަވީރު ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ދަނޑުގައި ފުޓްސަލް މެޗެއް ބާއްވަން ތައްޔާރު ވަމުން ދާކަމަށް އެޗް.އެސް.ސީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.