2 bidheysee aku hingi maaraamaaree ehgai ekaku zakham kohlaifi - AO News 2 bidheysee aku hingi maaraamaaree ehgai ekaku zakham kohlaifi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
މާލެ ސިޓީގެ މަތިން ނަގާފައިވާ މަންޒަރެއް - ފޮޓޯ: ލޯންލީ ޕްލެނެޓް
ދެ ބިދޭސީން ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި
2 މަސް ކުރިން

މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ބިދޭސީއަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ އޭޕްރީލް 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 22:43 ހާއިރު މާލޭ ބޮޑުފުންގަނޑު މަގުގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދީފައިވާ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ފިރިހެނުންގެ ދެމެދުގައި އުފެދުނު މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުން އެކަކު ވަނީ އަނެއް މީހާގެ ބުރަކަށްޓަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދީފައި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިހާރު އެމައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.