Addu City in emme fahun negi sample negative - AO News Addu City in emme fahun negi sample negative

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • އައްޑޫސިޓީން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރަނީ
  • މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޕޭ ދީ މުސާރަކުޑަކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ލޭބާ ރިލޭޝަންސް
740,235 CONFIRMED
156,588 RECOVERED
548,612 ACTIVE
35,035 DEATHS
WORLD
17 CONFIRMED
13 RECOVERED
2 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-03-30 14:27
ކޮވިޑް-19: އައްޑޫސިޓީން އެންމެ ފަހުން ނެގި ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް
5 ދުވަސް ކުރިން

އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫފޭދޫން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރި މީހާގެ އެ ބައްޔަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް އައްޑޫސިޓީގައި ހަދާފައިވާ އެމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޓާސްކު ފޯހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީން މިހާތަނަށް 6 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު އެ ހުރިހާ މީހުންގެ ނަތީޖާ ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެހުރިހާ ނަތީޖާއެއްވެސް ނެގެޓިވް ކަމަށް ޓާސްކު ފޯހުން ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގައި ފްލޫ ކްލިނިކެއް ގާއިމްކޮށް ހުންއައުމާއި އަރިދަފުސްރޯގާ ފަދަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދޭން ވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުރީގެ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓްގައި ހުޅުވާފައިވާ މި ކްލިނިކަކީ  އައްޑޫގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮވިޑް-19 އެމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޓާސްކްފޯހުން ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ކްލިނިކެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ޢާންމު ސަރަޙައްދުތަކުގައި އައިސް ފޮށި ބަހައްޓައިގެން މަސްވިއްކުމާ، ހުއްދަ ނެތި ކާބޯތަކެތި ވިއްކުން ވަކި ގޮތަކަށް އަންގަންދެން ހުއްޓާލުމަށް ވެސް އަންގައިފަ އެވެ.