India gai ufanvi kujjakah Corona ge namun nan dheefi - AO News India gai ufanvi kujjakah Corona ge namun nan dheefi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
އިންޑިއާގައި އުފަންވި ކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާގެ ނަމުން ނަންދީފި
2 ހަފްތާ ކުރިން

އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ގޯރަހްޕޫރަށް އުފަންވި އަންހެން ކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާގެ ނަމުން ނަން ދީފިއެވެ. އެކުއްޖާއަށް ނަން ދީފައިވަނީ އޭނާގެ ބޮޑުބޭބެ، ނިތޭޝް ތުރިޕަތީ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތައް ބުނެއެވެ.

Advt

Advertisement

އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ނިތޭޝް ބުނެފައިވަނީ ކޮރޯނާގެ ނަމުން ތުއްތު ކުއްޖާއަށް ނަންދިނުމުގެ ދިނީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފަތުރާ ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހުވަނީ މުޅި އިންޑިއާގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައެވެ. ނިތޭޝް ބުނެފައިވަނީ ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ކާފިއުއަކީ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުވަން މަގުފަހިވި ކަމެއްކަމަށެވެ.

“މި ވައިރަހަކީ ނުރަައްކާތެރިއެއްޗެއް އަދި ދުނިޔެއިން އެތަކެއް މީހުން ވައިރަހުގެ ސަބަބުން މަރުވަމުން އެދަނީ. އެކަމަކު މީގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު ގިނަ އާދަތަކެއް ވެސް އަންނަނީ ދަސްވަމުން އަދި މީގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެއްގައުމު އަނެއްގައުމާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވަމުން މިދަނީ. ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ނަން ކޮރޯނާގެ ނަން ދިނީ މި ބިރުވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އެންމެން ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތް ރަމްޒުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން” ބޮޑު ބޭބެ ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާ ބުނީ ކުއްޖާ އަށް އެ ނަން ދިނީ ކުއްޖާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަދި އާއިލާގެ އެންމެންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު އެންމެންގެ ރުހުމާ ވެސް އެކީގައި ކަމަށެވެ.

 

 

1 ކޮމެންޓް

India މާޗް 25, 2020

Eh hissu madhaau beni fehey dhogakah veiyshee