Covid-19: AdduCity gai dhiriulhey Bangladesh rayyithun ah virus aai behey mauloomaathu session eh baahvanee - AO News Covid-19: AdduCity gai dhiriulhey Bangladesh rayyithun ah virus aai behey mauloomaathu session eh baahvanee

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
ކޮވިޑް-19: އައްޑޫސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންނަށް ވައިރަހާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއްވަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން

އައްޑޫސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންނަށް ވައިރަހާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއްވަން އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން ނިންމައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން ބުނީ މި މައުލޫމާތު ސެޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ (13 މާރިޗް )، ހުކުރު ދުވަހުގައި ކަމަށެވެ. މި ސެޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:00 ގައި ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލުގައި ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި މައުލޫމާތު ވީހާވެސް ގިނަ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

އައްޑޫސިޓީ އަކީ މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ އޮންނަ ސަރަހައްދެވެ. އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެއެވެ. ވުމާއެކު ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިފައިވާ މި ދުވަސްވަރުގައި ބަލީގެ މައުލޫމާތާއި ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުންނާއި އެހެނިހެން ބިދޭސީންނަށްވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 ދިވެހިރާއްޖެ އިންވެސް ފެނިފައިވާއިރު ރާއްޖޭގައި 8 މީހުން ވަނީ މި ވައިރަހަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެ ކަރަންޓީން ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ވައިރަހަށް 13 މީހުން ވިލިވަރުގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާއިރު ފަރުކޮޅުގައި 15 މީހުން ވަނީ އެކަހެރި ކޮއްފައެވެ.