Miadhu Malé aai Vilimalé in current ken'denee - AO News Miadhu Malé aai Vilimalé in current ken'denee

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ވިލިމާލޭގެ މަތިން ނަގާފައިވާ މަންޒަރެއްގައި ދުރުން ފެންނަނީ މާލެ ސިޓީ - ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ (ސަން)
މިއަދު މާލެ އާއި ވިލިމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑެނީ
4 ހަފްތާ ކުރިން

މިއަދު މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ ކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ސްޓެލްކޯއިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓްތަކެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެކުންފުނީގެ ނެޓްވޯކް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިއަދު ހެނދުނު 9:00 އިން 11:00 އަށް ވިލިމާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި މާލޭގެ ސިޓީ ޕާކް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އިން 13:30 އަށް ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ ކަމަށްވެސް ސްޓެލްކޯ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަރިހުން މަޢާފަށްވެސް އެދިފައެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުންވެސް ވަނީ ކަރަންޓު ކަނޑައިފަ އެވެ. ކަރަންޓު ކަނޑާނީ ހަތް ގަޑިއިރަށް ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނި ނަމަވެސް، މުޅިން އެއްކޮށް ކަރަންޓު ލިބުނީ ނުވަ ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ.