COVID-19: Shakku kurevey meehaku fenigen Iru Veli Resort monitor kuranee - AO News COVID-19: Shakku kurevey meehaku fenigen Iru Veli Resort monitor kuranee

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
ސަން އަކުއަރ އިރުވެލި ރިސޯޓް - ފޮޓޯ: އަގޯޑާ
ކޮވިޑް-19: ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ފެނިގެން އިރުވެލި ރިސޯޓް މޮނިޓަރ ކުރަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން

ސަން އަކުއަރ އިރުވެލި ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކު ފެނުމާއި ގުޅިގެން އެރަށް މޮނިޓަރިންގއަށް ލެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

Advt

Advertisement

އެޗްޕީއޭ އިން ރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ސަން އަކުއާރ ރިސޯޓުން ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށާއި، ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެރިސޯޓުގައި ވަނީ މޮނިޓަރިންގްއަށް ލެވިފައި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހަކާ “ކޮންޓެކްޓް” ވުމުގެ ސަބަބުން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސޭންޑީޒް ބަތަލާ މޯލްޑިވްސް އިން ބިދޭސީއެއް ފަރުކޮޅު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ގެންގޮސް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ބަންގްލަދޭސް އިން ފުރައިގެން ރޭ އެނބުރި ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސެއް، 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ވަނީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ.

އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ފަރާތަކާއި އެއް އިމާރާތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށްފަހު މެލޭޝިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައި ދިވެއްސެއް އެ ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމަށް ފަރުކޮޅު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ރާއްޖެއިން  ކޮވިޑް-19 މިހާތަނަށް އަށް މީހަކުވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އެއީ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ހަތަރު މީހަކާއި ބަތަލާ ރިސޯޓުގެ ދެ މީހަކާއި އަދި އެންމެ ފަހުން އެ ބަލި ފެނުނު ކުރަމަތި ރިސޯޓުގެ ދެ މީހުންނެވެ. އެ އެންމެންނަކީ ވެސް ބިދޭސީންނެވެ.