STO ge beysfihaara eh falhaalai 15,000 ah vure gina rufiyaa vagah nagaifi - AO News STO ge beysfihaara eh falhaalai 15,000 ah vure gina rufiyaa vagah nagaifi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
އދ. ދަނގެތީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެސްޓީއޯ ފާމަސީ - ފޮޓޯ: ފޯސްކޮއަރ
އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ފަޅާލައި 15،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން

އދ. ދަނގެތީގައި ހުންނަ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ ބޭސްފިހާރަ ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ ދަނގެތީގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިގެން ވަދެ ވައްކަން ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް މިއަދު ހެނދުނު 07:30 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން، އެ ފިހާރައިން 15،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިހާރު އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވައްކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ގޭގެއިންނާއި ފިހާރަތަކާއި އޮފީސްތައްވެސް ފަޅާލައި ވަދެގެން ވައްކަން ކުރާ މައްސަލަތަކަކީ ވަރަށް ގިނައިން ރިޕޯޓްކުރެވޭ މައްސަލަތެކެވެ. ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ގެއްލުނު ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދައި، ވައްކަން ކުރި މީހާ ހައްޔަރުކުރި ނަމަވެސް، ބައެއް ފަހަރު އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ގެއްލޭ މުދަލާއި ފައިސާ ނުހޯދިވެސް ދެއެވެ.

1 ކޮމެންޓް

Kada ehnu މާޗް 10, 2020

Dhen kehenakah senetizer ethere keraanei thekan kohgen 🤦