Covid-19: India ge kudakujjakah virus jehijje - AO News Covid-19: India ge kudakujjakah virus jehijje

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
ކޮވިޑް-19: އިންޑިއާގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ
4 ހަފްތާ ކުރިން

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިމިނެއްގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 އަށް އިންޑިއާގެ ކެރެލާގައި އުމުރުން 3 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެކަމަށް އެގައުމުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

Advt

Advertisement

އެކުއްޖާއަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ކަން އެނގުނީ މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ބެލެނިވެރިންނާއެކު އިޓަލީން އެނބުރި އިންޑިއާއަށް އައުމުން ކޮޗިން އެއާޕޯޓުން ކުރި ސްކްރީނުންނެވެ.

“މިހާރު އެކުއްޖާވަނީ އާނަކުލަމް މެޑިކަލް ކޮލެޖްގައި އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައި އަދި އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ވެސް ވަނީ އޮބްޒަވޭޝަނަށް އައިސޮލޭޓް ކުރެވިފައި” މެޑިކަލް ކޮލެޖްގެ އޮފިސަރަކާ ހަވާލާދީ ކެރެލާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ކޭސް އާއެކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިންޑިއާގައި 40 އަށް ވަނީ އަރާފައެވެ. އަދި މިއީ އިންޑިއާގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް މި ވައިރަސް ޖެހުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވާއިރު ކެރެލާގައި ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 6 އަކަށް އިތުރުވެފައެވެ. ކެރެލާގެ އިތުރުން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެނިފައިވަނީ ދިއްލީ، ޖައިޕޫރު، އާގަރާ އަދި ޓެލަންގަނާ އިންނެވެ.