Covid-19: BML ge ATM thakugai Hand Sanitizers bahahtaifi - AO News Covid-19: BML ge ATM thakugai Hand Sanitizers bahahtaifi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
ކޮވިޑް-19: ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްތަކުގައި ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާ ބަހައްޓައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އޭޓީއެމްތަކުގައި ހޭންޑް ސެނެޓައިޒާ ބަހައްޓައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ 2 މީހުން ފެނިފައިވާއިރު މިހާރު މުޅި ރާއްޖެއަށް ވަނީ ރީނދޫ އެލާޓު ނެރެފައެވެ. އަދި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެމީހުން އުޅުނު ރިސޯޓުގެ އެލާޓް ލެވެލް ވަނީ އޮރެންޖު އެލާޓަށް މަތިކޮށްފައެވެ. ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ 4 ލެވެލް އެއްގެ އެލާޓެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ 90 އަށް ވުރެ ގިނަ ޤައުމުން ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވާއިރު މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ދަނީ އިރުޝާދު ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން ގިނަގިނައިން އަތް ދޮވުމާއި އާންމުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ނޫނީ ނުދިއުމަށް ދަނީ އަންގަމުންނެވެ.

އޭޓީއެމްތަކަކީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެތައް ބަޔަކު އަތްލާ އެއްޗަކަށް ވާއިރު އޭޓީއެމްތައް ކައިރީ ސެނިޓައިޒާ ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި ރާއްޖޭގެ ފިހާރަތަކުންނާއި ފާމަސީތަކުން ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާ އާއި ފޭސްކު މާސްކު ލިބެން އުނދަގޫކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ.