Summer in virus ah test kuri 7 meehunves negetive kamah dhahkaifi - AO News Summer in virus ah test kuri 7 meehunves negetive kamah dhahkaifi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
ސަމާއިން ވައިރަހަށް ޓެސްޓުކުރި 7 މީހުންވެސް ނެގެޓިވް ކަމަށް ދައްކައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން

ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ޓެސްޓު ހެއްދި 7 މީހުން ވެސް އެ ވައިރަހަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ ސަމާ އައިލެންޑު ރިސޯޓުން ވައިރަހަށް ޓެސްޓުކުރި އެންމެން ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު އެރަށަށް އަރައި ފޭބޭނެ ކަމަށެވެ.

ސަމާ އައިލެންޑު ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުންދިޔަ ފްރާންސްގެ ދެ ޓޫރިސްޓެއްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނި، އޭގެ ފަހުން އެ ރަށުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ވެސް ވައިރަހުގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމުން ވަނީ އެމީހުން ވައިރަހަށް ޓެސްޓުކޮށްފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ 2 މީހެކެވެ. އެއީ ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޭރު 2 މުވައްޒަފުންނެވެ. ސަރުކާރުން ބުނީ އެމީހުން މިހާރު ތިބީ ފަރުކޮޅުފުށީގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އެއީ ކޮން ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަ ނުކުރެއެވެ.