Miadhu AdduCity in 7 gadi irah current kandanee - AO News Miadhu AdduCity in 7 gadi irah current kandanee

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މަންޒަރެއް - ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނަޖް
މިއަދު އައްޑޫއިން 7 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓުކަނޑަނީ
1 މަސް ކުރިން

މިއަދު އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން 7 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓު ކަނޑަން ނިންމާފައިވާ ކަަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

Advt

Advertisement

އައްޑޫސިޓީއަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ މިއަދު އައްޑޫއިން ކަރަންޑު ކަނޑަން ނިންމީ އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގުޅިފައިވާ ރަށްރަށަށް ކަރަންޓު ދެމުންގެންދާ ސެންޓްރަލް ޕަވަރހައުސްގެ ޕެނަލް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށާއި އަދި އަލަށް ގެނައި ދެ އިންޖީނު ކަރަންޓުވިއުގަށް ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކާ ކަމަށެވެ.

ފެނަކައިން ބުނީ އައްޑޫސިޓީ އިން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހެނދުނު 09:00 އިން ހަވީރު 4:00 އާއި ހަމައަށް ކަމަށެވެ. އަދި ކަރަންޓު ކަނޑާފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް މާފަށް އެދޭކަމަށްވެސް ފެނަކައިން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އާބާދީގެ ގޮތުން ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ އޮތް އައްޑޫސިޓީގައި ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބޭތާ އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު ހިސާބުގައި ފެނަކައިން ވަނީ އައްޑޫސިޓީއަށް ޖަނެރޭޓަރު ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު ހިސާބުގައި ފެނަކައިން ވަނީ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފަށާފައެވެ.