Mango ge aa fihaaraeh male’ gai hulhuvaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 32,101,060confirmed
  • 23,682,042recovered
  • 7,436,998active
  • 982,020deaths

Maldives

  • 9,885confirmed
  • 8,530recovered
  • 1,315active
  • 34deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

7 މަސް ކުރިން

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ މެންގޯގެ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

މާލޭގައި ހުޅުވާ މެންގޯގެ އާ ފިހާރަ ހުޅުވަން ނިންމާފައި ވަނީ މާދަމާއެވެ. މާލޭގެ އެންމެ ފިހާރަތައް ގިނަ އެއް މަގު، މަޖީދީ މަގުގައި ހުޅުވާ މި ފިހާރަ ހުޅުވާނީ މާދަމާ ރޭ 20:00 ގައެވެ. މާދަމާ ރާއްޖޭގައި މެންގޯގެ ފުރަތަމަ ފިހާރަ ހުޅުވިގެންދާއިރު މެންގޯގެ ފިހާރަތަށް ދުނިޔޭގެ 27 ޤައުމެއްގައި އެބަ ހުއްޓެވެ.

މާދަމާ މާލޭގައި ހުޅުވިގެން ދާ ފިހާރައިގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް ރީތި ހެދުންތަކެއް އެއްތަނަކުން ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިވެގެންދާނެ އެވެ. 285 މީޓާރ ސްކުއާރ ހުންނަ މި ފިހާރައަކީ މެންގޯގެ އިންޓީރިޔާ ޑިޒައިން ކޮންސެޕްޓް އާއި އެއްގޮތަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަވެގެންދާނޭ ގޮތަށް ޑިޒައިން ކުރެވިގެން ހެދިފައިވާ ފިހާރައެކެވެ. މި ފިހާރަ ހެދުމަށް މާބުލް، ކޮންކްރީޓް، ވަކަރުގެ އިތުރުން ނެޗުރަލް ސްޓޯންވެސް ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މެންގޯގެ އާ ފިހާރައެއް މާދަމާ ހުޅުވިގެންދާއިރު އޭޝިޔާގައި މެންގޯގެ ފިހާރަތައް ހުރި ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު އިންޑިޔާ، ސިންގަޕޫރް، ހޮންގް ކޮންގް، ވިއެޓްނާމް، އިންޑޮނޭޝިޔާ އަދި ފިލިޕީންސް ހިމެނެއެވެ.

ޓެގު