Virus jehigen maruvaameehunge adhadhu 3.4 insahtha ithuruvehje - AO News Virus jehigen maruvaameehunge adhadhu 3.4 insahtha ithuruvehje

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވާމީހުންގެ އަދަދު 3.4 އިންސައްތަ އިތުރު-ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
4 ހަފްތާ ކުރިން

ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވާމީހުންގެ އަދަދު 3.4 އިންސައްތަ އިތުރު ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފައި ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވާމީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވިކަމުގައިވީނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޓެޑްރޮލް އަދަނޮމް ގެބްރެޔެސަސް ވަނީ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކަށް ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަކީ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔަކަށް ވާއިރު މި ބައްޔަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ވެކްސިނެއް އުފެއްދިފައި ނުވެއެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް އެންމެ ކުރީސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ރައްކާތެރިވުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ މާސްކު އުފެއްދުން އިތުރުކުރަން ގޮވާލާފައެވެ.

ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީ ހިމެނޭ ހުބޭއި ޕްރޮވިންސުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފެނުނު މި ވައިރަސް މިހާރު ވަނީ ދުނިޔޭގެ 80 ހަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުން ފެނިފައެވެ.