Addu Equatorial hospital kairee valuthereygai alifaan roavehje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 32,101,060confirmed
  • 23,682,042recovered
  • 7,436,998active
  • 982,020deaths

Maldives

  • 9,885confirmed
  • 8,530recovered
  • 1,315active
  • 34deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

7 މަސް ކުރިން

އައްޑޫ ސިޓީ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީ ވަލުތެރޭ ގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީ ވަލުތެރޭ ގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދާން އޭރިޔާ، ހިތަދޫ ފަޔާރ ސްޓޭޝަން އިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ހިތަދޫ ފަޔާރ ސްޓޭޝަނަށް ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު 12:37 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު 200 ފޫޓަށް ފެތުރިފައި ވަނިކޮށް  ފަޔަރ ޓީމުން ކުރެއްވި މަސައްކަތުން މިހާރު އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.