Lanka ge gaanoon hadhaa majilis uvaalaifi - AO News Lanka ge gaanoon hadhaa majilis uvaalaifi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ލަންކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އުވާލަން ނިންމައިފި
1 މަސް ކުރިން

ސްރީލަންކާގެ ޤާނޫނު ހަދާމަޖިލިސް އުވާލުމަށް އެޤައުމުގެ ރައީސް ނިންމަވައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވާއިރު ލަންކާ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކުރި ޚާއްސަ އިއުލާނެއްގައިވާ ގޮތުގައި މާޗް 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 12:00 އިން ފެށިގެން ލަންކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އުވާލެވޭނެ އެވެ.

ލަންކާ ސަރުކާރުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވާއިރު އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އާންމު އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އެގޮތުން މި މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޯޓާބަޔަ މަގާމާއި ހަވާލުވުމާއި އެކު އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އުވާލާނެ ކަމަށް ކުރިންވެސް ވާހަކަތައް ވަނީ ދެކެވިފަ އެވެ. ލަންކާގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އާންމު އިންތިހާބަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އުވާލަން ނިންމެވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ނެތުމުންނެވެ.