Virus jehigen maruvimeehunge adhadhu 2,801 kah araifi eve - AO News Virus jehigen maruvimeehunge adhadhu 2,801 kah araifi eve

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވިމީހުންގެ އަދަދު 2،801 އަށް އަރައިފި
1 މަސް ކުރިން

ހަލުވިކަމާއި އެކީ ފެތުރެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2،801 ކަށް އަރައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ޗައިނާގެ ވުހާން އިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފުރަތަމަ ފެނުނު ކޮރޯނާ ވައިރަސް މިހާރު ދުނިޔޭގެ 30 ހަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުން ވަނީ ފެނިފައެވެ. ފުރަތަމަ ހީކުރެވިފައި އޮތީ މި ވައިރަސް ޖެހެނީ ޖަނަވާރުންގެ ފަރާތުން އިންސާނުންގެ ގަޔަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް  އިންސާނުންގެ ގައިން ގަޔަށް މި ވައިރަސް ޖެހޭކަން ފަހުން ވަނީ އެނގިފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވާ ޤައުމުތަކާއި އެ ޤައުމުތަކުން ވައިރަސް ފެނިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު؛
އަފްޢާނިސްތާން 1، އަލްޖީރިޔާ 1، އޮސްޓްރޭލިޔާ 23، އޮސްޓްރިޔާ 2، ބަހްރެއިން 26، ބެލްޖިޔުމް 1، ބްރެޒިލް 1، ކެމްބޯޑިޔާ 1، ކެނެޑާ 11، ޗައިނާ 78,064، ކްރޯޝިޔާ 1، ޑެންމާކް 1، އިޖިޕްޓް 1، އެސްޓޯނިޔާ 1، ފިންލޭންޑް 2، ފްރާންސް 18، ޖާރުމަން 19، ޖޯޖިޔާ 1، ގްރީސް 1، އިންޑިޔާ 3، އިރާން 139، އިރާގް 5، އިސްރާއީލް 2، އިޓަލީ 374، ޖަޕާން 179، ކުވައިތު 25، ލެބަނާން 2، މެލޭޝިޔާ 22، ނޭޕާލް 1، ނޯތް މެކެޑޯނިޔާ 1، އޮމާން 2، ޕާކިސްތާން 2، ފިލިޕީންސް 3، ރަޝިޔާ 2، ސިންގަޕޫރް 91، ސައުތު ކޮރެއާ 1،261، ސްޕެއިން 11، ސްރީލަންކާ 1، ސްވެޑެން 1، ސްވިޒަލޭންޑް 1، ޓައިވާން 31، ތައިލެންޑް 40، ޔޫއޭއީ 13، ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 13، އެމެރިކާ 56 ، ވިއެޓްނާމް 16.

ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 80،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.