Raees yameen IGMH gai admit kurumahfahu dhookohlaifi - AO News Raees yameen IGMH gai admit kurumahfahu dhookohlaifi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ރައީސް ޔާމީން އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި
1 މަސް ކުރިން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ރައީސް ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ހިތުގެ ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށްޓަކައި އެވެ. އެމަނިކުފާނު އެޑްމިޓްކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށް ޖަލުގައި ހުންނަވަނީ ދައުލަތުން އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލި މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޔާމީންގެ މައްޗަށް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައި ފަސް މިލިއަން ޑޮަލަރުން ޖޫޫރިމާނާ ކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޔާމީންގެ ވަކީލުން ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ކޯޓުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީގެ ސަޕޯޓަރުން ބުނަމުން ގެންދަނީ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރީ ސިޔާސީ ދައުވާއެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މިހާރު ހުންނެވީ މާފުށީ ޖަލުގައެވެ.