Raees dhehkevi vaahaka fulhakee eh gothaka ves balai ganeyveyne vaahakafulheh noon - AO News Raees dhehkevi vaahaka fulhakee eh gothaka ves balai ganeyveyne vaahakafulheh noon

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެ ވާހަކަފުޅެއް ނޫން
2 މަސް ކުރިން

ސަރުކާރުން ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް ޖުޑިޝަރީގެ މިނިވަަންކަން ނަގާލާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲދީދީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advt

Advertisement

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކި ކުރެއްވި ފަހުން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ޓްވީޓްގައި އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެ ވާހަކަފުޅެއް ނޫން ކަމަށެވެ .”މިސްޓަ ޕްރެޒިޑެންޓް، މިއީ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ވާހަކަފުޅެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ މިނިވަންކަން މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް ނަގާލާފައިވާކަން މަނިކުފާނަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ،” ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރަނީ އިޅުލާސްތެރިކަމާ އެކުގައި ކަަމަށާއި އެދާއިރާއަށް ނުފޫޒެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ޚަބަރު ޓްވީޓް ކުރައްވަމުން އަހްމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަހުމަދު އަބްދުﷲ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކި ކުރީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފު ނިންމުންތަކެއް ކަމަށް ބުނެ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އެމަނިކުފާނުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށްފަހު މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.