މަސް ނަގަން ޑައިވިނަށް ދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
7 ދުވަސް ކުރިން
އާމިނަތު ޚާލިސާ

ގދ. ތިނަދޫ އުތުރުފަރާތު ކުނިކޮށްޓާ ދިމާލުން ފަރުބޭރަށް  ކުދި މަސްތަކެއް ނެގުމަށް ޑައިވިނަށް ދިޔަ ދިވެހި ފިރިހެނަކު  ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

Advt

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ތިނަދޫ އުތުރު ފަރާތުން ކުނިކޮށްޓާއި ދިމާލަށް ފަރު ބޭރަށް ޑައިވިނަށް ދިޔަ މީހަކު ނިޔާވިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުނީ މިއަދު 14:12 ހާއިރުކަމަށެވެ.  އެ މީހާ އެރަށު އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

ފުލުހުން މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންނައިރު ނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.