Fageerun nakee dhuvaalehge mahchah 75Rf nulibey meehun-Raees - AO News Fageerun nakee dhuvaalehge mahchah 75Rf nulibey meehun-Raees

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ފަޤީރުންނަކީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 75 ރ ނުލިބޭ މީހުން- ރައީސް
3 މަސް ކުރިން

ފަޤީރުންނަކީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 75 ރުފިޔަަ ނުލިބޭ މީހުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advt

Advertisement

ރައީސް ޞާލިޙު މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ, ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރަށްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އިރުވައި ކޮންފަރެންސްގައި މިއަދު ހެނދުނު ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 74 ރުފިޔާ ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މާލޭގައި މި މިއަދަދު ނުލިބޭ އިންސައްތަ އަކީ 1.7 ކަމަށާއި އަތޮޅުތަކުގައި މި ވަރަށް އާމްދަނީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ނުލިބޭ މީހުންގެ އިންސައްތައަކީ 12 ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ފަރަގު ނައްތާލަން މަސައްކަތް ކުރަށްވަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި މި ފަރަގު ނައްތާ ނުލެވިއްޖެނަމަ ރާއްޖެއަށް ތަރައްޤީއެއް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ މާލެ ކައިރީގައި އޮތްތަނެއް ނުވަތަ މާލެ ތަރައްޤީ ކުރުން ނޫންކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިމަން ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ތަކުގައި އާއި ކުދި ވިޔަފާރި ތަކުގައިވެސް މީހުން އުޅޭކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމު އެއް ކަމެވެ.