ރޯމާ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އެއްވަނައަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
Ali

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ  ރޯމާއާއި ޔުވެންޓަސް، ރޯމާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު   1-2 ލަނޑުން  ރޯމާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ޔުވެންޓަސް  ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް ޔުވެންޓަސް ޖެހިލައިފިއެވެ.

Advt

އެންމެ ފަހުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން  ޔުވެންޓަސް އެއްވަނައަށް ޖެހި ލާފައިމިވަނީ ލީގު ތާވަލް އެއްވަނާގައި އޮތް އިންޓަމިލާން އާއި އެޓްލާންޓާ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރު ވުމުން ދެ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާއި އެކުގައެވެ.

Advt

Advertisement

ޔުވެންޓަސް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މިވަގުތު  އޮތީ 19 މެޗުން ލިބުނު 48 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް އިންޓަ އަށް 19 މެޗުން 46 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ތިން ވަނައިގައި އޮތް ލާޒިއޯއަށް ލިބިފައިވަނީ 18 މެޗުން 42 ޕޮއިންޓް  އެވެ.

ވަރުގަދަ މޮޅު ކުޅުމެއް ޔުވެންޓަސްގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔަ  މެޗުގެ ތިން ވަނަ މިނެޓުގައި މެރިހް ޑެމިރަލްގެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ލީޑު ނަގާފައިވާއިރު ޔުވެންޓަސްގެ ދެވަނަ ލަނޑު ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. ރޯމާގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޕެނަލްޓީއަކުން ޖެހީ 68 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑިއެގޯ ޕެރޮއްޓީ އެވެ.

ސީޒަންގެ ކުރީ ކޮޅު ދަށް ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ ރޮނާލްޑޯ ރޭގެ މެޗުގައި ކާމިޔާބު ކުރި ލަނޑާއި އެކު އޭނާ  ވަނީ ޔުވެންޓަސް އަށް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތް މެޗުގައި ނުވަ ގޯލު ޖަހައި މި ސީޒަނުގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި ކުޅުނު 28 މެޗުގައި  26 ގޯލު ލަނޑު ޔުވެންޓަސްއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.