Raajjeyge sarahahdhugai varugadha thin kolhigandu - AO News Raajjeyge sarahahdhugai varugadha thin kolhigandu

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ވަރުގަދަ ތިން ކޮޅިގަނޑު
7 މަސް ކުރިން

ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ވަރުގަދަ ތިން ކޮޅިގަނޑު އުފެދިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކޮޅިގަނޑުތައް ތޫފާންތަކަށް ބަދަލުވަމުންދާ ކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

Advt

Advertisement

މެޓް އޮފީހުން ވިދަޅުވީ ބާރުގަދަ ތިން ކޮޅިގަނޑެއް އުފެދި ދައުރުވަމުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ރާއްޖޭގެ ހުޅަނގާއި ހުޅަނގު ދެކުނުގައި ކަމަށެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑު ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށާއި އެ ތޫފާން ރާއްޖޭގެ ހުޅަނގު އުތުރަށް ޖެހެމުންދާނެ ކަމަށްވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑު، ކުރިއަށް އޮތް 36 ގަޑއިރު ތެރޭ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށާއި ހުޅަނގުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑު ކުރިއަށް އޮތް 12 ގަޑިއިރު ތެރޭ ތޫފާނެކަށް ބަދަލުވެ ހުޅަނގު އުތުރަށް ޖެހެމުންދާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ މި ތިން ކޮޅިގަނޑުވެސް މިހާރު ދަތުރުކުރަމުން ދަނީ ރާއްޖެ އާއި ދުރަށް ކަމަށެވެ.

މިއާއެކު މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ދ އަތޮޅާއި ދެމެދަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފައެވެ. މިވަގުތުގެ ތެރޭގައި ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ވިލާ ގަނޑުގައި 40 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް އެއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. އުތުރާއި މެދު ރާއްޖެތެރެއަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ މިއަދު 4.15 އިން ފެށިގެން މިރޭ 10 ޖެހުމާއި ހަމަޔަށެވެ.