ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ވަރުގަދަ ތިން ކޮޅިގަނޑު
1 ދުވަސް ކުރިން
އައިޝާ މުޙައްމަދު

ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ވަރުގަދަ ތިން ކޮޅިގަނޑު އުފެދިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކޮޅިގަނޑުތައް ތޫފާންތަކަށް ބަދަލުވަމުންދާ ކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ވިދަޅުވީ ބާރުގަދަ ތިން ކޮޅިގަނޑެއް އުފެދި ދައުރުވަމުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ރާއްޖޭގެ ހުޅަނގާއި ހުޅަނގު ދެކުނުގައި ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

މީގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑު ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށާއި އެ ތޫފާން ރާއްޖޭގެ ހުޅަނގު އުތުރަށް ޖެހެމުންދާނެ ކަމަށްވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑު، ކުރިއަށް އޮތް 36 ގަޑއިރު ތެރޭ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށާއި ހުޅަނގުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑު ކުރިއަށް އޮތް 12 ގަޑިއިރު ތެރޭ ތޫފާނެކަށް ބަދަލުވެ ހުޅަނގު އުތުރަށް ޖެހެމުންދާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ މި ތިން ކޮޅިގަނޑުވެސް މިހާރު ދަތުރުކުރަމުން ދަނީ ރާއްޖެ އާއި ދުރަށް ކަމަށެވެ.

މިއާއެކު މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ދ އަތޮޅާއި ދެމެދަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފައެވެ. މިވަގުތުގެ ތެރޭގައި ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ވިލާ ގަނޑުގައި 40 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް އެއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. އުތުރާއި މެދު ރާއްޖެތެރެއަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ މިއަދު 4.15 އިން ފެށިގެން މިރޭ 10 ޖެހުމާއި ހަމަޔަށެވެ.