އިދިކޮޅު މެންބަރުން ތިބީ އުފަލުން: މެންބަރު ރާއީ
2 ދުވަސް ކުރިން
އާމިނަތު ޚާލިސާ

އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ފެންނަމުންދަނީ މިނިވަންވެފައިވާ އިހުސާސްތަކެއްގެ ތެރެއިން އުފާވެރި ޝުއޫރުތަކެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ  ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބަޖެޓު ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރާއީ ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރަނީ އިހުތިޖާޖެއް ނޫންކަމަށެވެ.އަދި މިހާރު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފެންނަމުންދަނީ އުފާ ފާޅުކުރުން ކަމުގައި ރާއީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advt

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ރާއީ ވިދާޅުވީ  ފާއިތުވި ދެ ތިން ދުވަހު އިދިކޮޅުން ނެރުނު ހިތްވަރެއް މިއަދު ނުފެންނާނެ ކަމަށާއި  އިހުތިޖާޖު ކުރާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދެ ބޭފުޅަކު ވަނީ “އަރާމުކޮށްލަން” ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގެންފައި ކަމަށެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން އަންނަނީ އިހްތިޖާޖްކުރަމުންނެވެ.

ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައި ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން  މަޖިލީހުގައި އަޑުގަދަ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމާއި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދާއި ކ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޣައްސާން މައުމޫން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް  ޔާމީން ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކުރި ދުވަހުވެސް މަޖިލީހުގައި އިހްތިޖާޖް ކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބުނެފައިވާއިރު ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކެއް ފަށައިފަ އެވެ.