14 aharuvee kaiveneege sirrakee ithubaaru:Mahesh - AO News 14 aharuvee kaiveneege sirrakee ithubaaru:Mahesh

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,573,568CONFIRMED
3,170,532RECOVERED
3,014,995ACTIVE
388,041DEATHS
1850CONFIRMED
644RECOVERED
1199ACTIVE
7DEATHS
14 އަހަރުވީ ކައިވެނީގެ ސިއްރަކީ އިތުބާރު:މަހޭޝް
8 މަސް ކުރިން

އާންމުގޮތެއްގައި ފިލްމީ ތަރިންގެ ކައިވެނި ތަކާއި ގުޅުންތަކަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ނިމުން އަންނަ ކަންކަމެވެ. މިހެން ދިމާވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެމީހުންގެ މަޝްހޫރުކަމާއެކު އާއިލާ އާއި ބައިވެރިޔާއަށް ދޭންޖެހޭ ވަރަށް ވަގުތު ނުދެވުމެވެ. އަދި ފިލްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު އެހެންތަރިންނާއި އޮންނަ ސިއްރުން ގުޅުންތެކެވެ.

Advt

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް ޓެލެގޫ ފިލްމުތަކުން ގިނަ ބައެއްގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޒުވާން ފިލްމީ ތަރި މަހޭޝް ބާބޫ އޭނަގެ 14 އަހަރު ވީ ކައިވެނި އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނުޖެހި ކުރިއަށްދާ ސަބަބު މީޑިއާގައި ހާމަކޮށްފިއެވެ.1979 ވަނަ އަހަރު ކުޑަކުއްޖެއްގެ ރޯލުން ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ތައާރަފްވި މަހޭޝް ބުނީ ދެމީހުންގެ ދޭތެރޭގައިވެސް ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރެއް އޮންނަކަމަށާއި އަބަދުވެސް އެކަކު އަނެކަކުގެ ނިންމުމަށް އިހްތިރާމް ކުރާކަމަށެވެ. އަދި ދެމީހުންވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ބޭނުންވާ މިނިވަންކަން ދީފައި އޮތުމަކީ 14 އަހަރުވީ ކައިވެނި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ސިއްރުކަމުގައި މަހޭޝްވަނީ ބުނެފައެވެ. “އަހަރެން އަބަދުވެސް ދެކެން އަހަރެންގެ ބައްޕަ ކަންތައް ކުރަމުން އައި ގޮތް. އެ ގޮތަށް އަހަރެންވެސް އަނބިމީހާ އާއި މެދު ކަންތައް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން”މަހޭޝް ބުންޏެވެ.

މަހޭޝް އާއި ނަމްރަތާ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ 10 ފެބްރުއަރީ 2005 ގައެވެ. މިހާރު އެ ކައިވެންޏަށް ދެ ކުދިން ލިބިފައިވާއިރު މި އާއިލާއަކީ ނަމޫނާ އާއިލާއެކެވެ.