06 vana burin vehtti Argentina ge kulhuntheriaku maru vehjje - AO News 06 vana burin vehtti Argentina ge kulhuntheriaku maru vehjje

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,573,568CONFIRMED
3,170,532RECOVERED
3,014,995ACTIVE
388,041DEATHS
1850CONFIRMED
644RECOVERED
1199ACTIVE
7DEATHS
ހަ ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި އާޖެންޓީނާގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކު މަރުވެއްޖެ
8 މަސް ކުރިން

އިމާރާތެއްގެ ހަ ވަނަ ބުރީގެ ޓެރެސްއިން ވެއްޓި އާޖެންޓީނާގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އެޒެކުއެލް އެސްޕެރޯން  (23އ)މަރުވެއްޖެއެެވެ.

Advt

Advertisement

ބޭރުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެޒެކުއެލް ވެއްޓިފައިވަނީ އޭނާގެ ރަހްމަތްތެރިންނާއި އެކު ޕާޓީ ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އާދިއްތަދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެޒެކިއެލް އާއި އެކު އެ ވަގުތު ހުރި އޭނާގެ އެކުވެރިއަކު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އޭނާ ވެއްޓުނީ  ބެލްކަނީގެ ރެއިލިން ރަގަޅަށް ހަރުނުކޮށް ހުއްޓާ އެ ތަނަށް ބަރު ދީގެން ހުއްޓުމާއި ގުޅިގެންކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވެއްޓުމާއެކު އާޖެންޓީނާގެ ބުއެނޮސް އެއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ގެންދެވުނު ނަމަވެސް، ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މަގުމަތީ އޭނާ މަރުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެޒެކުއެލް އޭނާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ފަށާފައިވަނީ އާޖެންޓީނާގެ އޯލް ބޯއިސް އިންނެވެ.