Taiwan ge bridge eh vehti 2 meehaku maruvehje - AO News Taiwan ge bridge eh vehti 2 meehaku maruvehje

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,573,568CONFIRMED
3,170,532RECOVERED
3,014,995ACTIVE
388,041DEATHS
1850CONFIRMED
644RECOVERED
1199ACTIVE
7DEATHS
ޓައިވާންގެ ބުރިޖެއް ވެއްޓި 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ
8 މަސް ކުރިން

ޓައިވާންގައި 140 މީޓަރުގެ ބުރިޖެއް ވެއްޓި 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ބުރިޖު ވެއްޓުނު އިރު އެ ބުރިޖު ހުރަސް ކުރަމުން ދިޔަ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ވަނީ ބުރިޖު ދަށުގައި އޮތް މަސް ދޯންޏެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓިފައެވެ.

Advt

Advertisement

ޓައިވާންގެ ސެންޓްރަލް ނިއުސް އޭޖެންސީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ބުރިޖު ވެއްޓުނު އިރު ބުރިޖު މަތިން ދުއްވާފައި ދިޔަ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ބުރިޖު ދަށުން ދިޔަ މަސްދޯނި ތަކެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓި ވަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ވެސް ހިނގާފައެވެ.

އަލިފާން ނިއްވުމުގައި އުޅުނު ފަރާތްތަކުން ބުނީ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ވެއްޓި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 12 މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 2 މީހެއް މި ހާދިސާގައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަންފަންގައޯ ބުރިޖަކީ ޓައިވާންގެ ޔަލަންގައި ހުންނަ ފަތުރުވެރިންވެސް ޒިޔާރަތް ކުރާ ސަރަހައްދެކެވެ. މި ބުރިޖު ހަދާފައި ވަނީ އެތަނުގައި ކުރިން ހުރި ތިރިކޮށް ހަދާފައި ހުރި ބުރިޖެއް ތަޅާފައި 1998 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މި ބުރިޖު ހުންނަނީ ބުރިޖުގެ ދަށުން މަސްދޯނި ފަހަރަށް ވެސް ދެވޭގޮތަށް ހަދާފައެވެ.