"Kids football fiesta" ge thashi Ghaazee school ah - AO News "Kids football fiesta" ge thashi Ghaazee school ah

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,573,568CONFIRMED
3,170,532RECOVERED
3,014,995ACTIVE
388,041DEATHS
1850CONFIRMED
644RECOVERED
1199ACTIVE
7DEATHS
“ކިޑްސް ފުޓްބޯޅަ ފިއެސްޓާ”ގެ ތަށި ގާޒީ ސުކޫލަށް
8 މަސް ކުރިން

މިއަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން “ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ”ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ގާޒީސްކޫލުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ބުދަދުވަހު ހެނދުނު 6:15 އިންފެށިގެން ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ތަށި ގާޒީ ސުކޫލުން އުފުލާލީ 2-0 ން މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލު ބަލިކޮށެވެ.

މާލޭގެ ސުކޫލުތަކުން 17 ޓީމެއް ވާދަކުރި “ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ” ކުރިޔަށް ދިއަކީ ނޮކުއައުޓް ސިސްޓަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެފައިވަނިީ ރައުންޑު އޮފް ސެވަންޓީންއެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު 16:30 ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފައިނަލް  މެޗް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙްއެވެ.

އަދި މި ފިއެސްޓާއަށް ފަހު އަންނަ އަހަރު ދުބާއީގައި އޮންނަ ކޮންޓިނެންޓަލް މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމެއް ބައިވެރިކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު އެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭއިން ބައިވެރިވުމަށް ރަސްމީ ދައުވަތު ވަނީ ހަވާލު ކޮށްފައެވެ.
މި ދައުވަތު ހަވާލު ކުރީ ފިއެސްޓާގެ ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވި ރެއާލްމެޑްރިޑްގެ ލެޖެންޑް މިޝެއިލް ސަލްގާޑޯއެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ދައުވަތާއި ހަވާލުވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއި ކުޅިވަރާއިބޭހޭ ވަޒީރު އަހްމަދު މަޙްލޫފްއެވެ.