"The King's Man" ge aa trailer eh dhahkaalaifi - AO News "The King's Man" ge aa trailer eh dhahkaalaifi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,573,568CONFIRMED
3,170,532RECOVERED
3,014,995ACTIVE
388,041DEATHS
1850CONFIRMED
644RECOVERED
1199ACTIVE
7DEATHS
“ދަ ކިންގްސް މޭން”ގެ އާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި
8 މަސް ކުރިން

މެތިއު ވޯން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ “ދަ ކިންގްސް މޭން”ގެ މުޅިން އާ ޓްރެއިލާއެއް ނެރެފި އެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ނެރުނު މި ފިލްމްގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާއެވެ. މި ޓްރެއިލާއިން ފެނިގެންދަނީ ޖާސޫސީ އޭޖެންސީ ފުރަތަމަ އުފެދިގެން އައި ދުވަސްވަރެވެ.

Advt

Advertisement

ދެ މިނެޓު 21 ސިކުންތުގެ މި ޓްރެއިލާއިން ފެންނަނީ އާ ކިންގްސް މޭނަކު އޭނާގެ ދުޝްމަނުންނާއި ހަނގުރާމަކުރުމަށް ތައްޔާރުވާ ގޮތެވެ. އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ މިނިވަން އިންޓެލިޖެންސް އޭޖެންސީ އުފެދުނު ގޮތްވެސް ޓްރެއިލާއިން ފެނިގެންދެއެވެ.

މި ފިލްމަކީ މަޝްހޫރު ‘ކިންގްސްމޭން’ ފްރެންޗައިޒްގެ ތިންވަނަ ފިލްމެވެ. މި ފިލްމްގެ މުހިންމު ރޯލްތަކުން ފެނިގެންދާނެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ރަލްފް ފައިންސް އާއި ހެރިސް ޑިކިންސަންގެ އިތުރުން ލިއަމް ނީސަން އާއި ޑެނިއެލް ބްރޫލް އަދި ޖެމާ އާޓާޓަން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ފިލްމް ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެވެ.