"Dhivehi Film Awards 9" gai film thah baiverikurumah hulhuvaalaifi - AO News "Dhivehi Film Awards 9" gai film thah baiverikurumah hulhuvaalaifi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,573,568CONFIRMED
3,170,532RECOVERED
3,014,995ACTIVE
388,041DEATHS
1850CONFIRMED
644RECOVERED
1199ACTIVE
7DEATHS
ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް 8ގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އެންސީއޭ
“ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް 9” ގައި ފިލްމް ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
8 މަސް ކުރިން

ނުވަވަނަ “ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް”ގައި ފިލްމުތައް ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ “ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9” ގައި ފިލްމުތައް ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތު ދުވަހުގެ 13:30 އާއި ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އެވޯޑަކީ ދިވެހި ފިލްމީ އުފެއްދުންތަކަށާއި ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންނަށް ހިތްވަރުދީ އަގުވަޒަންކޮށް، އެކުވެރި ވާދަވެރި މާހައުލެއްގައި ފަންނުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ މަޤްސަދުގައި، ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެކެވެ.

މިއަހަރުގެ”ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް” ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި މިފަހަރުގެ އެވޯޑްގައި ބައިވެރި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2017 އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށްފައިވާ ފިލްމުތައް ކަމަށްވެސް އެންސީއޭ އިން ބުނެއެވެ.

މިއެވޯޑުގެ އުޞޫލް އަދި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް އެންސީއޭގެ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓް www.nca.gov.mv އިން ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް އެއިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.