Gaumee Team ah lafaa dhey committee aa nugulheyne kama mahloof vidhaalhu vehjje - AO News Gaumee Team ah lafaa dhey committee aa nugulheyne kama mahloof vidhaalhu vehjje

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,573,568CONFIRMED
3,170,532RECOVERED
3,014,995ACTIVE
388,041DEATHS
1850CONFIRMED
644RECOVERED
1199ACTIVE
7DEATHS
ގައުމީ ޓީމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ އާއި ނުގުޅޭނެ ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
8 މަސް ކުރިން

ގައުމީ ޓީމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގައި ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ފާޑުކިޔާފައިވަނިކޮށް، އެ ކޮމިޓީގައި  ނުގުޅޭނެ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް  ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

Advt

Advertisement

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ކަންކަމުގައި ލަފާދީ އެހީތެރިވެދޭން އެފްއޭއެމުން އެކުލަވާލި ފަސް މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީގައި މަހުލޫފްގެ އިތުރުން  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީވަހީދު ހިމެނުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގައި ސިޔާސީ ކުލަޖެހިފައިވާކަމަށް ބުނެ އެފްއޭއެމްއަށާއި ދެ މިނިސްޓަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

ދެ މިނިސްޓަރުން ގައުމީ ޓީމަށް ލަފާ ދޭ ކޮމިޓީގައި ކުއްލިއަކަށް ހިމެނުނީ ކީއްވެގެންތޯ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލުކޮށްފައިވާއިރު މިއަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އެދިވަޑައިގަތީ ފުޓްބޯޅަ މިހާރު އޮތް ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ބައިވެރިވެދޭން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުޓްބޯޅަ އާއި ކުޅިވަރުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުންތައް މިހާތަނަށް އައިސްފައިވުމާއެކު އެ ކޮމިޓީއިން އޭނާގެ ނަން ނުހިމަނާ އޭގެ ބަދަލުގައި ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ އެހެން ބޭފުޅަކަށް އެ މަގާމް ހަވާލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް މަހްލޫފްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އެފްއޭއެމުން އާންމުކުރި ކޮމިޓީގައި މި ދެބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަވީދާއި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އަދި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދެވެ.