މިރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ
4 ހަފްތާ ކުރިން
އައިޝާ މުޙައްމަދު

މިރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެއެވެ

އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި މަރުވެފައިވަނީ މިރޭ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ތ. ބުރުނީއަށް އުފަން އައިޝަތު ޝައުނާ އެވެ.

Advt

Advertisement

އައިޝަތު ޝައުނާ އެންމެ ފަހުން ކުރި ފޯނު ކޯލްގައި އަނދަމުންދާ  ގޭގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައި ހުރި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މަރްޙޫމާއަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ.