މިރޭގެ މެޗްގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ދަގަނޑޭ ހިމަނައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އައިޝާ މުޙައްމަދު

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ދިވެހި ގައުމީ ޓީމްގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ހިމަނައިފި އެވެ.

މިރޭ 8:00 ޖަހާއިރު ފަށާ އެ މެޗުގެ، ދެ ޓީމްގެ ފުރަތަމަ 11 މިހާރު ވަނީ ފައިނަލް ކޮށްފަ އެވެ. ގައުމީ ޓީމްގެ ފުރަތަމަ 11 އާންމުކޮށްފައިވާއިރު ދަނގަޑޭ ވަނީ ލިސްޓްގައި ހިމަނާފަ އެވެ.

Advt

Advertisement

1 ކޮމެންޓް

ކޮންމެސް ސެޕްޓެމްބަރު 11, 2019

އެހެންތަ