ދަތުރުވެރިންތަކެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި: ފޮޓޯ ވަން އޮންލައިން

ދިވެހި ދަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ދެ ގައުމަކީ އިންޑިއާ އާއިލަންކާ