IGMH gai ailifaanuge haadisa eh hingaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 11,288,976confirmed
  • 6,404,186recovered
  • 4,353,834active
  • 530,956deaths

Maldives

  • 2,435confirmed
  • 2,030recovered
  • 389active
  • 11deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

އައިޖީއެމް އެޗްގައި  އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި ދުމުގެ އަސަރުކުރުމުން ބަލިމީހުން އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

Advt

Advertisement

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީިމިއަދު ހެނދުނު ރޯވީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކުރީގެ އިމާރާތުގައި ހުރި ބެޓެރިސެޓެއްގައި ކަމަށެވެ.

އަލިފާނުގެހާދިސާއެއްހިނގައިގެން އުޅޭކަމުގެ  ރިޕޯޓު ލިބުމުން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސަސް އިން އެތަނަށް ގޮސް އަލިފާންގަނޑުމިހާރު ވަނީ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިހާދިސާގައި އެއްވެސް ބަލިމީހަކަށް އަނިޔާއެއްނުވެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ރޯވެ ދުމުގެ އަސަރު ކުރުމުން ބަލިމީހުން ވަނީ ރައްކާތެރި ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.