STO in vikkaa petrol aai Diesel ge agu heyokohfi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 11,288,976confirmed
  • 6,404,186recovered
  • 4,353,834active
  • 530,956deaths

Maldives

  • 2,435confirmed
  • 2,030recovered
  • 389active
  • 11deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 އަހރު ކުރިން
ކާށިދޫ ފަރަށް އެރި އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ބޯޓު "މާތޮޅި":

އެސްޓީއޯ އިން ވިދާޅުވީ މިއަދުން ފެށިގެން ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 78 ލާރި އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 26 ލާރި ހެޔޮ ވާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެސްޓޯއޯގެ ފިއުލް ސްޓޭޝަން ތަކުން ތެޔޮ ވިއްކާނީ ޑިސަލް ލީޓަރެއް 11.19ރ އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް 11.13ރ އަށް ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އެސްޓީއޯއިން ޕެޓްރޯލާއި ޑިސަލްގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލު:

ޕެޓްރޯލް (ލީޓަރެއް)
ކުރިން ލިބޭ އަގު: 11.39 ރުފިޔާ
ހެޔޮކުރި އަދަދު: 0.26 ރުފިޔާ
މިހާރު ލިބޭ އަގު: 11.13 ރުފިޔާ
ޑިސަލް (ލީޓަރެއް)
ކުރިން ލިބޭ އަގު: 11.97 ރުފިޔާ
ހެޔޮކުރި އަދަދު: 0.78 ރުފިޔާ
މިހާރު ލިބޭ އަގު: 11.19 ރުފިޔާ

މިއީ މިއަހަރު އެސްޓީއޯ އިން ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކުރި ތިންވަނަ ފަހަރަށް ވާއިރު އެންމެ ފަހުން އެކުންފުނިން ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވަނީ ނިމިދިޔަ މެއި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.