ޗެންނާއީގައި ދެމީހަކަށް ހަމަލާދީ ޖިންސީ ގުނަވަން ބުރިކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރިމީހާ

އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ނުހިންގުމުން 2 މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ކަނޑައިފި