India ge kuhjaku fain imthihaanu hadhai hurihaa maahdhaa akun A+ hoadhaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 11,288,976confirmed
  • 6,404,186recovered
  • 4,353,834active
  • 530,956deaths

Maldives

  • 2,435confirmed
  • 2,030recovered
  • 389active
  • 11deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 އަހރު ކުރިން

އިންޑިއާގެ ކެރެލާއަށް އުފަން އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ދެވިކާ އޭނާގެ ފައިގެ އެހީގައި ގްރޭޑް 10 އެއްގެ އިމްތިޙާނު ހަދައި ހުރިހާ މާއްދާއަކުން އޭ ސްޓާ ހޯދައިފިއެވެ. ދެވިކާ ގެ ވާހަކައިން އެންމެން ހައިރާންކޮށްލިއިރު ދެވިކާގެ ބައްޕަ ސަޖީވް ބުނީ މިއީ އެމީހުންނަށް އާ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

ދެވިކާ އުފަންވިއިރު ވެސް އޭނާގެ ދެއަތް ނެތް ކަމަށް ދެވިކާގެ ބައްޕަ ސަޖީވް ބުންޏެެވެ. ދެވިކާއަށް ފުރަތަމަ ފައިން ގަލަން ހިފަން ދަސްކޮށްދިން ދެވިކާގެ މަންމަ ބުނީ ދެވިކާ ފައިގެ އެހީގައި ލިޔެ އަކުރުތައް ދަސްކޮށް ސްކޫލަށް ވެއްދޭ ވަރު ވުމުން ސްކޫލުން ދެވިކާ ބަލައިގަތް ކަމަށެވެ. އަދި ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުން ދެވިކާއަށް ވަރަށް އެހީތެރިވާކަމަށް އޭނާގެ މަންމަ ބުންޏެވެ.

ދެވިކާއަށް ތިން ބަހުން ލިޔަން އެނގެއެވެ. އެއީ މަލަޔާޅަމް ބަހާއި އިނގިރޭސި އަދި ހިންދީ ބަހުންނެވެ. ދެވިކާ ބުނީ އޭނާ ވަރަށް އިޖްތިމާއި އިލްމު ކިޔަވާހިތްވާ ކަމަށެވެ. ދެވިކާގެ މަންމަ ބުނީ ދެވިކާ އަކީ ވަރަށް ލަވަކިޔާހިތްވާ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ.