އިންޑިއާގެ ޓިއުޝަން ސެންޓަރެއްގައި ރޯވެ ދަރިވަރުންތަކެއް މަރުވެއްޖެ
4 މަސް ކުރިން
ޝަފްގާ ޝަފީޤް

އިންޑިއާގެ ސޫރަތު ސިޓީގައި ހިންގާ ޓިއުޝަން ސެންޓަރެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި، އެ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ 17 ދަރިވަރަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މިހާދިސާގައި މަރުވި ގިނަ ދަރިވަރުންނަކީ ފުރާވަރު އުމުރުގެ ކުދިންތަކެކެވެ.

Advt

Advertisement

އެ ހާދިސާގެ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުން ފެންނަ ގޮތުގައި ވިޔަފާރީގެ މައި ސަރަހައްދެއްގައި ހުންނަ ހަތަރު ބުރީގެ ތަކްޝަޝީލާ އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީ ދެ ބުރީގައި ރޯވެ އޮލަ ދުންތައް އަރަމުން ދިޔަ އިރު ރޯވެފައިވާ އެ އިމާރާތުގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން އަލިފާނުން ސަލާމަތްވާން ފުންމާލާ މަންޒަރު ފެނެ އެެވެ.

މި ހާދިސާގައި ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު އިތުރު 20 ދަރިވަރަކަށް ގުޖުރާތުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރޭންދްރާ މޯދީ ވަނީ މިހާދިސާގައި ފުރާނަ ގެއްލިދިޔަ ދަރިވަރުންގެ އާއިލާތަކަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޒަހަމްވީ ދަރިވަރުންނަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ، ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި މޯދީ ވަނީ ހާލުގައިޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގުޖުރާތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.