ރޭ ކުޅުނު މެޗެއްގެ އޮފިޝަލުންނާއި ދެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނުން

ގޯދިއްޔާ ފުޓުސަލް ކަޕް: މިރޭ ނުކުންނާނީ ޒެލޯން ބަލިކުރަން: އެފްސީ އަފިރިން