ފައިނޭންސް ފޯރަމްގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯ މުޙައްމަދު ޙުސެއިންމަނިކު

ޕެންޝަން ފަންޑަށް ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރާ 81 ޕަސެންޓަކީ 45 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުން – ޕެންޝަން އޮފީސް