Salman ge "Bharat" ge trailer annamahu dhahkaane - AO News Salman ge "Bharat" ge trailer annamahu dhahkaane

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,573,568CONFIRMED
3,170,532RECOVERED
3,014,995ACTIVE
388,041DEATHS
1850CONFIRMED
644RECOVERED
1199ACTIVE
7DEATHS
ސަލްމާންގެ “ބާރަތު” ގެ ޓްރެއިލާ އަންނަމަހު ދައްކާނެ
1 އަހރު ކުރިން

ބޮލީވުޑް ގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ޚާން ފެނިގެން ދާ ފިލްމް ބާރަތު ގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ މަހު ދައްކަން ނިންމައިފިއެވެ. މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގައި ރިލީޒް ކުރާނެކަމަށް ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު އޭނާގެ ޓުއީޓާގައި ބުނެފައި ވާއިރު މިހާރު ދަނީ ފިލްމުގެ ޕޯސްޓް-ޕްރޮޑަކްޝަނުގެ ފަހު މަރުހަލާކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

Advt

Advertisement

މި ފިލްމުގައި ސަލްމާންގެ އިތުރުން ފެނިގެން ދާނެ ތަރިންނަކީ ކެޓްރީނާ ކެއިފް، ތައްބޫ، ނޯރާ ފަތެހީ، ޖެކީ ޝްރޮފް، ޑިޝާ ޕަޓްނީ އަދި ސުނިލް ގްރޯވާ އެވެ.

އަލީ 2017 ގައި ގެނެސް ދިން “ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ” އަށް ފަހު ގެނެސްދޭ “ބާރަތު” އަކީ 2014 ގައި ރިލީޒް ކުރި ކޮރެއާ ފިލްމު “އޯޑް ޓް މައި ފާދާ” އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

މީގައި ސަލްމާންގެ ވަރަށް ޒުވާން ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން ގޮސް، ވަރަށް މުސްކުޅި އުމުރުގެ ދުވަސްތަކެއް ދައްކުވައި ދޭނެ އެވެ

މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޖޫން ފަސްވަނަ ދުވަހުގައެވެ.