ފެބްރުއަރީ އަށް ވަނަ ދުވަހު މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހުޅުޖަހައި އަންދާލާފައި ----

އެމްޑީޕީގެ  70 މީހެއްގެ މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން ޕީޖީއަށް ހުށަހަޅައިފި